حمل بار در کرج : بار و باربری اتوبار کرج:

مجموعه حمل بار و باربری اتوبار کرج با 21 سال سابقه در امر جابجایی لوازم منزل و حمل بار در کرج و شهرهای اطراف ، معتقد به ارتقای سطح کیفی خدمات می باشد. سطح کیفی خدمات از نظر ما دقیقا برطرف کردن همان مواردی است که در ذهن مشتری نقش بسته است. توجه به همین موارد سبب گردیده مجموعه حمل بار و باربری اتوبار کرج در سال 95 گستره ی نیروهای خود را تا 90 نفر افزایش دهد. نیروهایی شامل کارگران کارآزموده و تنومند و همچنین بکارگیری 25 راننده ماشین های کشیده و راننده نیسان، پرسنل اداری، که همگی در جهت رفع نیاز همشهریان عزیز قدم برداشته اند.